McCafe

去McCafe買杯Flat White,當時櫃台無人,等了一會有位後生仔過來,收完錢他突然蹲下,原來他在睇說明書如何沖咖啡。吾係呀!後來他直情把說明書放在台面邊睇邊沖。其他職員在賣漢堡飽,但無人過來幫他。可能他得罪人吧,但經理點解會安排一位不懂沖咖啡的職員在McCafe櫃台,真係吹脹。